Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X

Poortje van de Brakke Grond

print paginaGeschiedenis

Bijna zes eeuwen geleden verrees op de plek waar nu Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond staat de eerste bebouwing. Tot die tijd was het gebied rond de huidige Nes een aangeslibd stuk moerassig land – ‘nesse’ is Middelnederlands voor een door aanslibbing ontstane landtong. De grond kon tot in de Middeleeuwen voor niet veel meer worden gebruikt dan voor het hoeden van wat ganzen of schapen.

Daar kwam verandering in toen het terrein in 1342 onderdeel ging uitmaken van het Amsterdams grondgebied en er enkele kloosters werden gevestigd, die de drooglegging van het drassige gebied bevorderden. Op de plek waar nu de Brakke Grond staat, verrezen in de veertiende eeuw een vrouwenklooster en een kapel, Sint Margaretha. De zusters brouwden er bier en maakten zelf mosterd, wat ze een grote rijkdom verschafte; ze bezaten panden en grond in de hele stad en ook in Alkmaar, Bodegraven en Utrecht.

Het katholieke klooster werd in 1531 door een hoveling van de Deense koning Christiaan II, die in het klooster logeerde, op het spoor gezet van de leer van Luther. De Beeldenstorm in Vlaanderen, in 1566, dwong de kloosterlingen hun schatten in veiligheid te brengen; tien jaar later moesten ze al hun eigendommen inleveren om bescherming te krijgen van schutters en soldaten tegen het oproer. Al hun bezittingen werden overgedragen aan de stad en om niet van honger om te komen kregen ze een jaarlijkse toelage van de gemeente.

In 1595 werd het klooster door het stadsbestuur verkocht. De katholieke wezen die de zusters er inmiddels hadden ondergebracht, kregen een nieuw onderkomen aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 

Lees meer>>


 

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven