Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaFoto-expositie (Re):TILT

do 26 mei 2011 t/m zo 17 jul 2011

Geweest

READ ENGLISH TEXT

BEKIJK DE FOTOREPORTAGE VAN DE OPENING OP 26 MEI

'...de expositie is bijzonder geslaagd'- Het Parool (08.06.11)

 

De Brakke Grond toont werk van veertien getalenteerde studenten fotografie uit Nederland en Vlaanderen. In de expositie (Re): TILT laten zij zien hoe de mens zich staande probeert te houden in de chaos die hem omringt. Of situaties waarin elk houvast verdwenen lijkt te zijn.

Kunstopleidingen uit Breda, Antwerpen, Brussel en Gent werkten vorig jaar intensief samen met fotofestival BREDAPHOTO. Onderliggend thema was ‘Tilt’: het omslagpunt dat wordt bereikt als een persoonlijke, politieke, economische of ecologische crisis té ver wordt doorgevoerd. Uit alle studenten werden er veertien geselecteerd, van wie het werk werd getoond tijdens BREDAPHOTO 2010. De Brakke Grond draagt deze samenwerking een warm hart toe en stelt daarom deze fotografen in staat hun werk opnieuw te bekijken, aan te vullen en tentoon te stellen in Amsterdam.

Bert Danckaert, docent fotografie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen: “Dit project veroorzaakte een bijzondere dynamiek. Er ontstond een explosie aan communicatie, vriendschapsbanden werden gesmeed, mogelijk belangrijke netwerken ontkiemden én er werd intensief nagedacht over fotografie en maatschappij.”

Te zien is hoe een bewust aangenomen rol mensen tot houvast kan dienen. Zo registreert Miriam Donkers (1985) hoe haar broer tijdens zijn militaire opleiding verandert van een twijfelende jongen in stoere man. Dat zij zich daarin ook kunnen verliezen toont Peter de Krom (1981). Hij fotografeerde volwassen mannen die veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog tot in detail naspelen.

Andere fotoseries stellen de gebouwde omgeving centraal, waarbinnen de mens verzwolgen dreigt te raken. In de collages die Jasper De Meester (1990) samenstelde uit satellietopnames, zijn steden verworden tot onleefbare doolhoven. Steven Huybrechts (1987) richtte zijn camera op bedrijfspanden die niet prijsgeven waarvoor ze zijn gebouwd en wat zich in hun binnenste afspeelt.

Deelnemende fotografen:
Peter De Krom, Jasmijn Labadie, Miriam Donkers, Jasper De Meester, Willem Sarah, Steven Huybrechts, Anneleen Bouttery, Elisa Brenters, Chloé Dierckx, Joren De Weerdt, Jonas Mertens, Max Pinckers & Quinten De Bruyn. 

Lees het interview met Peter De Krom en Max Pinckers door Mirjam van der Linden.

Zie ook: www.bredaphoto.nl

 

ENGLISH

(Re): TILT
Opening: Thursday, 26 May, 19h00. Talkshow i.c.w. GUP Magazine at 20h00

De Brakke Grond is showing work by fourteen talented photography students from the Netherlands and Flanders. In the exhibition (Re): TILT, they will show how we try to retain control in the chaos that seethes around us. Or in situations in which all footholds seem to have disappeared.

Last year, arts courses based in Breda, Antwerp, Brussels and Ghent cooperated intensively with the photo festival BREDAPHOTO. The underlying theme then was ‘Tilt’: the tipping point reached when a personal, political, economic or ecological crisis goes too far. From all of the students, fourteen were selected whose work had been seen at BREDAPHOTO 2010. De Brakke Grond supports this cooperation, and is therefore giving these photographers another opportunity to review their work, add to it and to show it in Amsterdam.

Bert Danckaert, photography teacher at the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerp: “This project gave rise to an exceptional dynamic. An explosion of communication – friendships were forged, potentially significant networks grew up and there was intensive thought and discussion of photography and society.”

What has been revealed is how a consciously adopted role can give people a foothold. For example, Miriam Donkers (1985) records how her brother was transformed during his military training from an indecisive boy into a rugged man. That people could also lose themselves in such a role was demonstrated by Peter de Krom (1981). He photographed grown men who re-create – in great detail – battles from World War II.

Other photo series focussed on the built environment, within which man threatens to become subsumed. In the collages made by Jasper De Meester (1990) from satellite photos, cities are transformed into mazes, inhospitable to life. Steven Huybrechts (1987) pointed his camera at commercial buildings that refuse to disclose the purpose for which they were built and what takes place within them.

Participating photographers:
Peter de Krom, Jasmijn Labadie, Miriam Donkers, Jasper De Meester, Willem Sarah, Steven Huybrechts, Anneleen Bouttery, Elisa Brenters, Chloé Dierckx, Joren De Weerdt, Jonas Mertens, Max Pinckers & Quinten De Bruyn
www.bredaphoto.nl


Opening hours: Mon to Sun 13h00 – 18h00
Admission free

Opening: donderdag 26 mei, 19u00

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven