Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaKoen Hauser & Titus Simoens Expositie

ma 30 jan 2012 t/m zo 26 feb 2012

Geweest

READ ENGLISH TEXT

De Brakke Grond presenteert nieuw videowerk van beeldend kunstenaar Koen Hauser (1972, Rijswijk) en een fotoserie / video-installatie van de jonge veelbelovende fotograaf Titus Simoens (1985, Gent). Beiden maken werk waarin het lichaam de hoofdrol speelt.

De expositie Ich bin der Welt abhanden gekommen van Koen Hauser is een tweeluik. Eén ruimte is gevuld met een kakofonie van beeld en geluid. In tal van foto-animaties speelt het menselijk lichaam de hoofdrol. Vervreemdende beelden van dansende borsten, bewegende huiduitslag en lichaamsdelen in slow motion confronteren met en verwonderen over de plasticiteit van ons lijf.

Een andere ruimte biedt plaats aan verstilling en bezinning. In een zaal, die doet denken aan de aula van een crematorium, wordt ons het lichaam getoond, ontdaan van alle franje. Op de klanken van Mahlers aangrijpende lied ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’, vloeien in deze projectie het mannelijke en vrouwelijke in elkaar over.

Hauser is de schepper van een beeldend universum waar het verbazingwekkende als vanzelfsprekend geldt. Het fotografische beeld dient voor hem als materiaal voor gemanipuleerde foto’s of animaties die een breed scala aan emoties oproepen. Zijn korte films en video’s, zoals Kroniek der Lichtwerkers (2008), zijn door zorgvuldige inzet van aankleding en muziek te zien als mini-opera’s.

Hauser: ‘In de beeldende kunst gaat het mij in de eerste plaats om de zintuiglijke ervaring, die binnenkomt en beklijft. Je hoeft niet te begrijpen wat je ziet, als je maar ervaart dat het klopt.’

Koen Hauser studeerde aan de KABK in Den Haag en de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam, na een studie sociale psychologie in Leiden. Zijn werk is in veel opzichten barok te noemen. Hij schuwt de overdaad niet en op de dunne lijn tussen kunst en kitsch voert hij een theatrale balanceeract op. Zijn blik is gericht op ongedefinieerde grensgebieden, vooral tussen het natuurlijke en kunstmatige. www.koenhauser.com

Tegelijkertijd is werk te zien van de jonge Vlaamse fotograaf Titus Simoens (1985, Gent). Zijn fotoserie en video-installatie Haar en Hem tonen hoe in één mens onnoemelijk veel personages kunnen schuilgaan. Met eenvoudige ingrepen in kleding en haardracht transformeert een jonge man in radicaal verschillende figuren.

Simoens legt zich vooral toe op documentaire fotografie, maar dit werk, dat geselecteerd werd voor de Canvas collectie, staat met één been in de wereld van mode en lifestyle. De samenwerking tussen Simoens, Thomas Delanote en haarstylist Steven Raes resulteerde in een reeks eigengereide en uitgepuurde portretten. De serie is zowel een aanklacht tegen de snelle beeldcultuur als een liefdesverklaring aan de esthetiek.

Titus Simoens studeerde aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen en exposeerde onder meer in BOZAR Brussel, FotoMuseum Antwerpen, 44 Gallery Brugge en het Vlaams Parlement. www.titussimoens.be

Openingstijden:
26 & 27 januari: 11u00 tot einde festivalprogramma.
28 & 29 januari: 13u00 tot einde festivalprogramma.
30 januari t/m 26 februari: ma t/m vr 11u00 - 18u00, za & zo 13u00 -18u00
Toegang gratis
 

ENGLISH

KOEN HAUSER
Ich bin der Welt abhanden gekommen
& TITUS SIMOENS
Haar en Hem
as part of (Exhibiting) Baroque Bodies

De Brakke Grond presents new video work by visual artist Koen Hauser (1972, Rijswijk) as well as a photo series / video installation by the young promising Flemish photographer Titus Simoens (1985, Ghent). Both artists make work in which the human body plays the leading role. The exhibition is part of the multidisciplinairy festival (Exhibiting) Baroque Bodies from 26 to 29 January in de Brakke Grond about lust, erotica, theatricality and baroque sensuality. You can visit the exhibition until 26 February.

Join the opening on Thursday 26 January at 20h00. This evening is also the opening of the festival. During this Opening Night there will be a performance related to the exhibition. There are also performances by Dutch, Flemish and German art students. Admission free. RSVP to our Facebook event.

About the exhibition
The exhibition Ich bin der Welt abhanden gekommen by Koen Hauser is in two parts. A space is filled with a cacophony of image and sound. In numerous photo-animations, the human body has the lead role. Alienating images of dancing breasts, a skin condition that moves and body members in slow motion, the plasticity of our body confronts and surprises.

Another space offers a place for tranquillity and reflection. In a hall reminiscent of a chapel in a crematorium, our body is presented stripped of the superfluous. Male and female merge with one another to the poignant music of Mahler’s Ich bin der Welt abhanden gekommen.

Hauser is the creator of a visual universe where the amazing can be taken as a given. Photographic images are manipulated or animated to provoke a broad range of emotions. Characterised by his careful application of decor and music, his short films and videos, such as Kroniek der Lichtwerkers (2008), can be regarded as mini-operas.

Hauser: “In the visual arts, it is, for me, primarily about the sensory experience, which is received and has an affect. You don’t have to understand what you see as long as you experience that it is right.”

After studying social psychology in Leiden, Koen Hauser studied at the KABK in The Hague and the Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. His work can in many respects be called baroque. He is not shy of excess and he performs a tight-rope act on the thin line between kunst and kitsch. His focus is on ill-defined borderlands, particularly those between the natural and the artificial. www.koenhauser.com

Work can also be seen by the young Flemish photographer, Titus Simoens (1985, Ghent). His series of photographs and his video installation Haar en Hem demonstrate how an immeasurable number of people can be hidden in one person. With simple alterations in clothing and hairstyle, a young man can be transformed into radically different characters.

Simoens specialises in documentary photography but this work, selected for the Canvas collection, is very much set in the world of fashion and lifestyle. The collaboration between Simoens, Thomas Delanote and hairstylist Steven Raes resulted in a series of idiosyncratic and refined portraits. The series is as much an indictment of fast visual culture as it is a declaration of love for the aesthetic.

Titus Simoens studied at the Karel de Grote Hogeschool Antwerpen and has exhibited at, among others, BOZAR in Brussels, FotoMuseum Antwerp, 44 Gallery Bruges and the Flemish Parliament. www.titussimoens.be

Opening hours:
26 & 27 January: 11h00 until the end of the festivalprogramme.
28 & 29 January: 13h00 until the end of festivalprogramme.
30 January t/m 26 February: Mo to Fri 11h00 – 18h00, Sa & Su 13h00 – 18h00
Admission free

 

De expositie is van 26 t/m 29 jan ook in de Brakke Grond te bezichtigen als onderdeel van het festival (Exhibiting) Baroque Bodies.

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven