Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaP.A.R.T.S. Triple bill: 111-1 / Natural Order is a Special Case / Now and then, here and there

za 26 mei 2012 - 20u30

Geweest

Read English text

111- 1
Representaties van lichamelijkheid variëren van groep tot groep.
Het lichaam heeft altijd een bepaalde sociale betrekking. Het lichaam dat we zien is verre van een feitelijke werkelijkheid. Lopende actie, natuurlijke beweging, van spontaan naar automatisch.
Abstracte gewilligheid aangetast door het licht. De beweging van het geluid. De geometrie vanuit één punt in alle richtingen. Lijnen en bogen. Van abstract naar narratief, onder invloed van jouw ritme, mijn ritme, uit de maat, hoe je eruit ziet, waar je naar kijkt en waarom je kijkt. Het leidt naar mijn verandering of transformatie, die van jou en die van ons. Het is informatie vertaald in een bewegingscode. Codes ontcijferd door beweging.

Gecreëerd en performed door: Radouan Mrizga, Youness Khoukhou, José Paulo dos Santos and Mohamed Toukabri
Duur: 38 minuten

Natural Order is a Special Case

Hoe interpreteer en verbeeld je een uitermate bekend en geliefd muziekstuk? Hoe kan je omgaan met de ingesleten historische referenties en hoe kunnen we deze elementen juist gebruiken om mee te communiceren op de scène? Kunnen we het concept van ‘taal’ zoals we dat kennen vervangen door een systeem van metataal of een innerlijke taal?

Met één lichaam als instrument en twee dansers worden muziekstukken van Philip Glass, Rameau en Tschaikovsky geïnterpreteerd en herschapen. Onbewust zijn de twee subjectieve en abstracte geesten constant in beweging. Hun herinnering als enige constante. Al doende wordt het muziekstuk vervormd tot iets nieuws. Natural Order is a Special Case is een ongewoon en abstract werk met een vleugje drama en humor.

 

Now and then, here and there
Wat zijn de minimale voorwaarden voor herkenning? Bepaalt de performatieve context de interpretatie van een beweging? Hoe wordt een betekenisloze beweging ineens betekenisvol door herkenning? Now and Then, Here and There onderzoekt deze vragen en andere kwesties. Acties veranderen identiteiten en bevragen relaties. Het lichaam van de performer wordt het slagveld waarop twee verhalen zich tegelijkertijd ontvouwen.

Choreografie: Nestor Garcia Diaz
Mede gecreëerd en performed door: Polina Akhmetzyanova, Camile Durif Bonis (Simon Portigal tijdens de creatie), Nestor Garcia Diaz, Siet Raeymaekers, Cyriaque Villemaux
Duur: 40 minuten


ENGLISH

Natural Order is a Special Case


How does one interpret and demonstrate a heavily established and recognized music piece? How can one deal with engraved references of the history of music and how is it possible to use those elements to establish a way to communicate on stage? To go beyond the term of "language" as we know it and create a system of meta languages or an inner language?

With only the body as an instrument the two dancers make an attempt to regenerate and interpret music pieces by Philip Glass, Rameau and Tchaikovsky. With their memory as a base the two subjective and abstract minds are constantly and unconsciously changing, shaping and forming the original music piece into something else. Natural Order is a Special Case becomes an unusual and abstract work with a hint of drama and humor.

Choreography and performance: Védis Kjartánsdottír & Louis Combeaud
Duration: 45 minutes.

111- 1
Representations of corporeality vary in different social groups.
Indeed, the body is always socially invested in specific ways. The body that we see is far from being a definitive reality.
Walking action, natural movement, spontaneous to automatic.
Abstract willingness affected by the light, the movement of the sound, the geometry from one point to all directions, the lines and curves. From abstract to narrative affected by your rhythm, my rhythm out of rhythm, how you look, where you look and why you look. Leading to a change or transformation of me, you and us. Expected or not, but it’s an information translated to a code in movement. Movement to decipher codes.

Created and performed by: Radouan Mrizga, Youness Khoukhou, José Paulo dos Santos and Mohamed Toukabri
Music: “Walk On By” by Isaac Hayes (composers: Burt Bacharach and Hal David)
Duration: 38 minutes

Now and then, here and there
What are the minimum conditions of recognition of what is seen?
Does the performative context determine the interpretation of movement?
Through recognition, how does a meaningless movement become meaningful?
Now and Then, Here and There explores these questions and other issues. Actions that change identities and question relations.The body of the performer becomes the battleground for two stories unfolding themselves in the same time and space.

Choreography: Nestor Garcia Diaz
Created with and performed by: Polina Akhmetzyanova, Camile Durif Bonis (Simon Portigal during creation), Nestor Garcia Diaz, Siet Raeymaekers, Cyriaque Villemaux
Duration: 40 minutes
 

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven