Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaJulie Scheurweghs & Ivo van der Bent Expositie

do 30 aug 2012 t/m zo 30 sep 2012

Geweest

Read in English

JULIE SCHEURWEGHS
Accidentally on Purpose
& IVO VAN DER BENT
Denk aan mij

De Brakke Grond toont werk van Julie Scheurweghs en Ivo van der Bent. Deze jonge fotografen delen een fascinatie voor het triviale. Met zachte hand dwingen ze ons opnieuw te kijken naar alledaagse zaken waar we geen oog meer voor hebben.

Julie Scheurweghs maakt indringende beelden. Haar foto's zijn zorgvuldig gecomponeerde tableaus waarin personen, dieren en voorwerpen elkaar vinden in een staat van verstilling. Een stapel hoofdkussens wordt een zachte pilaar, lichamen worden als sculptuur gepresenteerd, de opstijgende belletjes van een bruistablet aspirine hangen bevroren in een glas water. Terugkerende thema's zijn de fragiliteit van het menselijk lichaam, de schoonheid van het banale en de paradoxen van het leven.

Haar foto's komen tot stand in de fotostudio en worden nadien nog bewerkt. Hierdoor lijken ze tijdloos en ontdaan van alle context. Bewust maakt zij gebruik van de conventies van de mode- en productfotografie, die volgens haar deel uitmaken van 'de hedendaagse industrie, gericht op het verkopen van dromen'.

Scheurweghs werkt niet in lange reeksen, liever maakt ze afzonderlijke beelden en twee- of drieluiken. In de Brakke Grond presenteert ze haar foto's als sculpturale objecten die zowel verwijzen naar de praktijk van de studiofotograaf als naar de huiselijke omgeving: uitgestald op een boekenplank of half verscholen achter vitrage.

Tegelijkertijd is werk te zien van de Nederlandse fotograaf Ivo van der Bent. Zijn serie Denk aan mij is een ode aan de kansloze kantoorplant. Deze planten zijn weggestopt onder een trap of in een vergeten hoek. De grote hoeveelheden koffie die heimelijk in de plantenbak verdwijnen doen de planten geen goed. Van der Bent gunt ons een verrassende blik op het kantoor, een ruimte waar veel mensen een groot deel van hun leven doorbrengen. Door het gebruik van flitslicht is de confrontatie met de ontzielde planten compleet.

Julie Scheurweghs (1988, Oostende) studeerde aan het Secundair Kunstinstituut in Gent en behaalde een Master in fotografie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Ze fotografeert onder meer voor De Standaard en diverse magazines; haar vrije werk maakte deel uit van verschillende exposities. Accidentally on Purpose is haar eerste solotentoonstelling.

Ivo van der Bent (1983, Den Haag) studeerde aan de Fotoacademie Amsterdam en won in 2006 de Photo Academy Award. Zijn foto's, die vaak iets onverwachts zichtbaar maken, verschijnen in Vrij Nederland en verschillende andere magazines en kranten.

Openingstijden:
ma t/m vr 11u00 - 18u00, za & zo 13u00 -18u00,
Op avonden dat er activiteiten zijn in de Brakke Grond, is de expositie ook geopend.
Toegang gratis


www.juliescheurweghs.be
www.ivo.me


In English

JULIE SCHEURWEGHS
Accidentally on Purpose
& IVO VAN DER BENT
Denk aan mij

De Brakke Grond is showing work by Julie Scheurweghs and Ivo van der Bent – two young photographers who share a fascination for the trivial, gently forcing us to take another look at everyday items we no longer notice.

Julie Scheurweghs
makes probing images. Her photos are painstakingly composed tableaux in which people, animals and objects come together in a state of calm. A stack of pillows becomes a soft pillar, bodies are presented as sculptures, the rising bubbles from a dissolving aspirin tablet hang, frozen in a glass of water. Recurring themes in her work include the fragility of the human body, the beauty of the banal and the paradoxes of life.

Her photos are created in the photographic studio and are subsequently manipulated, giving them a timeless appearance, disassociated from all context. She deliberately makes use of the conventions of fashion and product photography, which she describes as being part of 'the present-day industry, aimed at selling dreams'.

Scheurweghs doesn’t work with long series, but prefers to make stand-alone pictures or diptychs or triptychs. In de Brakke Grond, the will be presenting her photos as sculptural objects which both refer to the practice of the studio photographer and to the domestic environment: displayed on a bookshelf or half hidden behind a net curtain.

At the same time, work will be on display by Dutch photographer Ivo van der Bent. His series Denk aan mij [‘Think of Me’] is an ode to the neglected office plant. Plants that are stuck somewhere under the stairs or in a deserted corner. The large quantities of coffee tipped secretly into the plant pots are not really good for the plants. Van der Bent gives us a surprising glimpse of life in the office – a place where a lot of people spend a great deal of their lives. The use of the flash makes the confrontation with the stifled plants complete.

Julie Scheurweghs
(1988, Oostend) studied at Ghent’s Secundair Kunstinstituut and obtained a Master’s Degree in photography from the Hogeschool Sint-Lukas in Brussels. She has photographed for publications such as newspaper De Standaard and different magazines; her uncommissioned work has been included in various exhibitions. Accidentally on Purpose is her first solo exhibition.

Ivo van der Bent
(1983, The Hague) studied at the Fotoacademie Amsterdam and in 2006 won the Photo Academy Award. His photographs, which often make something unexpected visible, appear in Vrij Nederland magazine and various other magazines and newspapers.

Opening hours:
Mon to Fri 11h00 – 18h00, Sat & Sun: 13h00-18h00;
The exhibition will be open every evening when there are events taking place at De Brakke Grond. Admission free


De opening is op do 30 augustus om 17u00.

Openingstijden: ma t/m vr 11u00 - 18u00, za en zo 13u00 - 18u00

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven