Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaSymposium Rietveld Uncut 'The Making of'

ma 01 okt 2012 - 19u30

Geweest

Read in English

Voertaal Engels
Toegang gratis, aanmelden verplicht via onthaal@brakkegrond.nl

Onderdeel van Rietveld Uncut op Vr 9 & za 10 nov 2012

De Gerrit Rietveld Academie en de Brakke Grond organiseren in november voor de vierde maal Rietveld Uncut. Dit jaar staat ‘the making of’, oftewel het maakproces van het kunstwerk centraal. Het symposium blikt hierop vooruit. De kunstenaars zullen onder leiding van Bart Rutten in gesprek gaan over de totstandkoming van hun werk. David Bade, Lieven Segers en Job Koelewijn zullen vanuit hun eigen praktijk hun kunstenaarschap toelichten. Ann Meskens verzorgt de inleiding. 

Sprekers
Moderator van de avond is Bart Rutten (1972), conservator van de collectie Beeldende Kunst van het Stedelijk Museum Amsterdam. Rutten is een specialist op het gebied van videokunst en was eerder werkzaam bij onder meer het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo/Time Based Arts in Amsterdam. Het grote publiek kan hem kennen als presentator van de serie 4 Art van AVRO’s Kunstuur.

David Bade werd in 1970 geboren op Curaçao en is beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar. Na zijn lerarenopleiding handvaardigheid en tekenen bezocht hij Ateliers ´63 in Haarlem. In 1993 kreeg Bade de prestigieuze Prix de Rome en in 2010 won hij de Sikkensprijs, een onregelmatig toegekende prijs van de Sikkens Foundation. Van 2000 tot 2003 was hij gasthoogleraar aan de Hochschule fùr Gestaltun in Bremen. David Bade is mede oprichter van het Instituto Buena Bista het centrum voor hedendaagse kunst op Curaçao.

Lieven Segers (Geel, 1975) woont en werkt in Antwerpen. Hij studeerde audiovisuele kunst aan de SHIVKV in Genk, waarna hij een masterdiploma in fotografie behaalde aan de de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Antwerpen. Ook studeerde hij een jaar aan Sint Joost in Breda.
Lieven Segers verzamelt kleine momenten, verhalen, ontmoetingen met zijn omgeving. Hij analyseert en ontrafelt, en maakt vervolgens een nieuwe samenstelling volgens eigen inzichten en perceptie. Zijn werken zijn hilarisch, maar tegelijkertijd schuilt er achter de humor de duistere kant van deze wereld.

Job Koelewijn (Spakenburg, 1962) woont en werkt in Amsterdam. Hij volgde van 1987 tot 1992 een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie en daarna nog een jaar aan het Sandberg Instituut. In 1996 vertrok hij voor een jaar naar New York als artist in residence bij PS1, een centrum voor hedendaagse kunst verbonden aan het MoMA. Koelewijn heeft deelgenomen aan talrijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Ann Meskens (1965) studeerde wijsbegeerte en toegepaste ethiek aan de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Nice. Ze is journaliste en heeft een filosofische praktijk in Mechelen. Ze geeft lezingen, werkt als radiocolumniste en schrijft voor diverse kranten en tijdschriften (De Morgen, De Brakke Hond, Filosofie Magazine). Haar boek Tati belandde zowel op de longlist van de Socrates Wisselbeker 2006 als op de tiplijst van de AKO Literatuurprijs 2006. Sinds 2010 is zij de philosopher in residence van de Gerrit Rietveld Academie en werkt daar aan een nieuw boek.
 

Rietveld Uncut 2012
Tijdens Rietveld Uncut op vrijdag 9 en zaterdag 10 november, laten studenten door middel van interactieve presentaties zien hoe een kunstwerk tot stand komt. Het proces van idee tot aan het uiteindelijke eindresultaat wordt op de voet gevolgd, waarin de keuzes die de kunstenaar onderweg maakt veelbetekenend zijn; Met welk materiaal ga je werken, welke ambacht wil je je eigen maken of ga je een deel van het werk uitbesteden? Dertien afstudeerrichtingen presenteren hun werk, maar bovenal de processen erachter. Van mode tot glas en van architectonisch ontwerp tot aan beeldende kunst.
 

Rietveld Cinema
Tevens is van 1 oktober tot en met 10 november 2012 de installatie Rietveld Cinema in de Brakke Grond te zien. Rietveld Cinema toont een selectie van fragmenten van Rietveld TV aangevuld met korte documentaires rondom het thema ‘The Making Of’ uit het video archief van de Gerrit Rietveld Academie.

 

 

In English
 

Symposium Rietveld Uncut ‘The Making Of’
Mon. 1 October 2012 / 19h30

Language employed: English
Admission is free; registration is required via onthaal@brakkegrond.nl

Part of Rietveld Uncut, Fri. 9 & Sat. 10 Nov. 2012

The Gerrit Rietveld Academie and De Brakke Grond are organising Rietveld Uncut for the fourth time.
This year projects evolve around ‘the making of’; the process of making an artwork.

In the run-up to Rietveld Uncut, a symposium will be held on this theme on Monday 1 October. During this evening programme, moderated by Bart Rutten, various artists will discuss the creative process behind their work. David Bade, Lieven Segers, and Job Koelewijn will illuminate their artistry from the perspective of their own practical experience. They will discuss the process of making art using key pieces from their work. Ann Meskens will introduce the evening. This symposium looks ahead to Rietveld Uncut 2012 and will be a source of inspiration for both visitors and participating students.
 

Speakers
Moderator for the evening is Bart Rutten (1972), curator of visual arts at the Stedelijk Museum Amsterdam. Rutten is a specialist in the field of video art and worked at the Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch and the Netherlands Media Art Institute Montevideo/Time Based Arts in Amsterdam. The general public may know him as the presenter of the Dutch television series 4 Art in AVRO’s Kunstuur.

David Bade, born on Curaçao in 1970, is a sculptor, an installation artist, a painter and a drawing artist. After completing his teacher training in handicraft and drawing, he went to De Ateliers. In 1993, Bade received the prestigious Prix de Rome and won the Sikkens Prize in 2010. From 2000 to 2003 he was visiting professor at the Hochschule für Gestaltung in Bremen. David Bade is co-founder of the Instituto Buena Bista, the centre for contemporary art on Curaçao.

Job Koelewijn (1962) lives and works in Amsterdam. His education at the Gerrit Rietveld Academie between 1987 and 1992 was followed by a year at the Sandberg Institute. In 1996, he left for New York as artist in residence at PS1, a centre for contemporary art affiliated with the MoMA. Koelewijn has taken part in numerous exhibitions in the Netherlands and abroad.

Ann Meskens (1965) studied philosophy and applied ethics at the universities of Leuven and Nice. She is a journalist and has a philosophical practice in Mechelen. She gives lectures, works as a radio columnist and writes for various newspapers and magazines (De Morgen, De Brakke Hond, Filosofie Magazine). Her book Tati was selected for both the longlist for the 2006 Socrates Wisselbeker and the tip list for the 2006 AKO Literatuurprijs. Since 2010, she has been the philosopher in residence at the Gerrit Rietveld Academie, where she is working on a new publication.

Lieven Segers (1975) is based in Antwerp. He studied audio visual art at SHIVKV in Genk and photography at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. Lieven Segers collects short moments, stories and encounters. He analyses, unravels and reorganises materials according to his own insights and perception. The works are hilarious, but at the same time they reveal the dark side of this world.

Rietveld Uncut 2012
During Rietveld Uncut on Friday 9 and Saturday 10 November, students will be demonstrating how an artwork is created in a series of interactive presentations. The entire process from concept to final result will be followed, including the significant choices made by the artist along the way: which materials will be used, which skills will need to be acquired, will part of the work be outsourced? Students from thirteen different fields of study will be presenting their work and especially the processes behind it. Topics range from fashion to glass and from architectural design to visual art.

Rietveld Cinema
In addition, the installation Rietveld Cinema can be seen in De Brakke Grond from 1 October to 10 November 2012. Rietveld Cinema will be showing a selection of fragments from Rietveld TV, accompanied by short documentaries on the theme of ‘The Making Of’ from the video archives of the Gerrit Rietveld Academie.

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven