A rolling stone gathers no moss

Kasper De Vos

Kasper De Vos (1988) toont in zijn eerste Nederlandse solotentoonstelling A rolling stone gathers no moss een bijzonder ontwikkeld sculpturaal oeuvre in Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond.
 

Zijn sculpturen stralen een prikkelende eigenheid uit: ze nodigen je uit langer te kijken, verbanden te leggen en bestaande materiële conventies los te laten. Gebruikte restmaterialen verliezen hun traditionele functie en een nieuwe kleurrijke realiteit ontplooit zich.

A rolling stone gathers no moss

 

Kaspers werk staat in het verlengde van een traditie in beeldhouwkunst waarin hij de figuratieve modus operandi uitdaagt. Grote gebouwen, zoals kerken en monumenten vormen een belangrijk ideeëngoed voor Kasper. Een inspirationele houvast die naadloos overvloeit in een verlangen de fysieke werkelijkheid te verkleinen. Men herkent de monumentaliteit waarnaar gerefereerd wordt maar er is geen direct verband te vinden tussen bestaande gebouwen en de sculpturen. Zijn nieuwe werk toont enerzijds die contradictorische proporties, anderzijds benadrukken zijn creaties de waarachtigheid van het originele object.

 

► Bekijk de recensies en lees welke randprogramma's we rond deze expo organiseren:

Een nieuwe kleurrijke realiteit

 

► Bekijk de sfeerbeelden, genomen tijdens de opening

Opening: A rolling stone gathers no moss