Anthony Nestel & Esther Arribas

All Things Want To Run (try-out)

Voorafgaand aan hun première op de eerste dag van Beyond the Black Box spelen Anthony Nestel & Esther Arribas een try-out van hun voorstelling All Things Want To Run, een choreografie van menselijke en niet-menselijke materie met een aluminium kubus.

Wanneer een woord iets probeert vast te pinnen, weet de tekst dat er daarbij iets verloren gaat. Er is een kubus van aluminium en een zekere mate van menselijke samenwerking. De vraag in hoeverre tekst iets afdoende kan beschrijven, is tevens een vraag naar de zelfverzekerdheid en agressiviteit van taal: hoe kan je ontsnappen aan de assertiviteit van taal? Het lijkt erop dat wanneer woorden worden geschreven, een werk klaar is. Je leest een beschrijving van een voorstelling. Maar wat als ik je zeg dat ik deze tekst schrijf terwijl je hem leest. En wat als, telkens als iemand deze woorden leest, een of andere talige kracht er een nieuwe van maakt? Er is een soortgelijk fenomeen in de natuurkunde dat ooit "passie op afstand" werd genoemd, en het verwijst naar hoe dingen op verschillende locaties elkaar beïnvloeden. Het beweert dat er causaliteit is tussen dingen die onmogelijk te correleren lijken. Zoals het feit dat ik deze tekst schrijf terwijl je hem leest. 

Hoe dan ook, noch taal, noch natuurkunde, noch aluminium constructies, noch passies op afstand, zullen je iets vertellen, maar meerdere dingen doen en ongedaan maken. Ze komen voort uit het verlangen om te blijven experimenteren met de beweging van eigenzinnige dingen in de wereld, of de keten van veranderingen van onmerkbare acties. Ze zijn allemaal bezig met een continu proces van probleemstelling, in plaats van een ding vast te zetten. Welk ding? Ik schrijf deze tekst nog steeds als beschrijving van een voorstelling. Het proces van speculeren, zoals schrijven of liefhebben in de verte, wordt alleen gespeeld door zich over te geven aan de choreografie van de materie - menselijk of niet-menselijk. En als de dingen kantelen en botsen in repetitieve geluiden, kunnen we in de beweging van de continue activiteit in de verte wegglijden, zoals het volgen van all things want to run. 

 

Teaser

 

Anthony Nestel & Esther Arribas

Arribas (SP/NL) en Nestel (BE/NL) werken al tweeënhalf jaar samen. Arribas is afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam, waar ze momenteel bewegingsonderzoek doceert. Nestel studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie voordat hij een tweejarige residentie aan De Ateliers afrondde. Hun verschillende achtergronden en diepgaande interdisciplinaire onderzoeken maken hun werk onderscheidend.
Het werk van Arribas en Nestel is internationaal en in verschillende contexten zoals galeries, theaters, festivals en in de publieke sfeer getoond. Een aantal presentatieplaatsen: Frascati Theater (Amsterdam), De Ateliers (Amsterdam), Arti & Amicitiae (Amsterdam), Galleria Vermelho (Sao Paulo), la Friche la Belle de Mai (Marseille), Arad Contemporary Art Center (Arad). 

 

Credits
Concept & choreografie Esther Arribas & Anthony Nestel
Geluid Stephan Schneider
Licht Katinka Marac
Dramaturgische ondersteuning Igor Dobričić
Tekst Helena Grande
Advies Bruno Listopad, Keren Levi
Met steun van AFK en Broedplaats Lely