Boekpresentatie door Valiz & de Brakke Grond

The Future Of The New

Heeft 'vernieuwing' in de kunst nog een kritische functie in een wereld die wordt gedicteerd door snelheid en acceleratie? Toonaangevende theoretici als Boris Groys, Franco 'Bifo' Berardi en Elena Esposito reflecteren op de functie, waarde en toekomst van artistieke innovatie in het vers uitgegeven boek The Future Of The New. In goedgezelschap van Nederlandse en Vlaamse critici presenteren uitgeverij Valiz en de Brakke Grond de publicatie voor het grote publiek. 

The Future Of The New

Kan artistieke vernieuwing nog dienen als bron van kritiek? Hoe gaan kunstenaars, theoretici en kunstinstellingen om met de veranderende rol van en het veranderende discours over innovatie? Moeten we zoeken naar alternatieve manieren om te innoveren, of moeten we het discours veranderen en zoeken naar andere (nieuwe!) manieren om over 'het nieuwe' te praten? 
 

Het boek The Future Of The New combineert scherpe analyses van hedendaagse kunst met inspirerende vergezichten voor de toekomst, en wil de agenda bepalen voor het debat over de functie, waarde en toekomst van artistieke innovatie. Het debat, gemodereerd door Caroline Dumalin, curator en coördinator van het residentieprogramma bij WIELS cirkelt rond de vraag hoe kunstenaars, kunstinstellingen en beleidsmakers omgaan met de veranderende rol van en het veranderende discours over innovatie.
 

Nemen deel aan het gesprek:

▶︎ Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie in Groningen. Hij publiceert regelmatig in De Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine. Hij is auteur van De grote vlucht inwaarts (2016) en Benjamin and Adorno on Art and Art Criticism (2017), en (co-)editor van de  essaybundels Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses (2015) en The Future of the New: Artistic Innovation in Times of Social Acceleration (2018).

▶︎ Carolyn F. Strauss is een curator en cultureel facilitator op het gebied van architectuur, design, hedendaagse kunst, technologie en ecologie. Ze is directeur van het  Slow Research Lab, een multi-disciplinair platform in Amsterdam, en co-editor van de publicatie Slow Reader: A Resource for Design Thinking and Practice (2016). Ook was ze een van de mentoren van het curatoren-programma ven De Appel.

▶︎ Juha van ’t Zelfde is een DJ, curator en organisator, geïnteresseerd in radicale verbeelding. Hij is hoofd van de tijdelijke master aan het Sandberg Instituut: Shadow Channel: Film, Design en Propaganda. Van 2014-2017 was hij artistiek directeur van Lighthouse in Brighton. Ook is hij een van de mede-oprichters van Non-fiction, een studio voor culturele innovatie in Amsterdam.

▶︎ Fadwa Naamna (Palestina, 1985) is een curator en onderzoeker. Ze studeerde kunst en geografie aan de Universiteit van Haifa en werkte als assistent curator bij Beit Hagefen galerie in Haifa aan verschillende projecten in de galerie en in de openbare ruimte. Van 2016 tot 2017 nam ze deel aan het curatorenprogramma van De Appel in Amsterdam.

▶︎ Annabelle Birnie (1968) is sinds 1 mei 2017 directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Daarvoor was zij viereneenhalf jaar directeur-bestuurder van het Drents Museum voor kunst en archeologie. Naast haar kennis op het gebied van beeldende kunst en erfgoed, heeft zij zich de afgelopen jaren actief bezig gehouden met culturele beleidsvorming en strategie. Zij is daarnaast bestuurslid van het aankoopfonds van Museum Boijmans van Beuningen en als toezichthouder betrokken bij het Anne Frankhuis.

 

 

▶︎ Valiz is een onafhankelijke, internationale uitgeverij op het gebied van kunst, theorie, kritiek, ontwerp en stadscultuur.

 

 

▶︎ Het programma voor de presentatie van de The Future Of The New is een samenwerking tussen Valiz en de Brakke Grond.