Cultuurmarketing, Publiq & de Brakke Grond

Vlaamse Middag

Samen met Publiq (voorheen Cultuurnet Vlaanderen) en Cultuurmarketing organiseert de Brakke Grond op 17 mei de eerste 'Vlaamse Middag'. Het wordt een middag waarin het ontmoeten van vakgenoten en uitwisselen van succescases uit Vlaanderen centraal staan.

Publiekswerk

Van onze Vlaamse collega's valt veel te leren, want publiekswerking is in Vlaanderen stevig ingebed in het cultuurbeleid. Omdat de verbinding van nieuwe publieksgroepen met kunst en cultuur voor veel Nederlandse instellingen een belangrijk speerpunt is, stellen we dit thema centraal om te leren van de voorlopersrol van onze Vlaamse collega’s hierin. 

We nodigen zowel Nederlandse als Vlaamse marketeers, communicatie- en educatiemedewerkers en publiekswerkers van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: enerzijds staat de kennisuitwisseling over publiekswerking centraal en anderzijds is de middag een gelegenheid om nieuwe Nederlandse en Vlaamse collega’s te leren kennen.

Ondanks dat publiekswerking als term nog relatief onbekend is in Nederland, hebben veel culturele instellingen het doel om publiek op nieuwe manieren te binden. Het helpt daarbij om met een ander oog en frisse blik te kijken naar je eigen omgeving en de rol die je daarin hebt.

We organiseren deze middag om te leren van de expertise van onze Vlaamse vakgenoten en ideeën uit te wisselen. Het programma bestaat uit een aantal plenaire case-presentaties en een interactief World Cafe. Dit is een interactief onderdeel waarin we in kleine groepen de dialoog aangaan. Het doel is het genereren van ideeën over hoe we publiekswerking (of de principes daarachter) kunnen inzetten en implementeren in onze eigen (marketingcommunicatie)praktijk.

 

Alvast inlezen?

Cultuurmarketing schreef verschillende artikelen over het onderwerp en intervieuwde drie Vlaamse sprekers over hun werk:

-Als je niet inspeelt op de behoeften van de stad dan kun je net zo goed sluiten.

- Publiekswerking: op zoek naar manieren om publiek en kunst te verbinden

-Onderzoeksrapport over publiekswerking

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 17 mei 2018
Tijden: 14:30 – 17:00 uur 
Waar: de Brakke Grond
Kosten: leden: 35 euro, excl. BTW en incl. consumpties.
Dit is een ACMC partnerbijeenkomst. Vlaamse organisaties hebben gratis toegang.

Schrijf je in via Cultuurmarketing.

Wat is publiekswerk

Publiekswerk wordt in Vlaanderen gezien als een functie die zich begeeft tussen het artistieke product, marketing en educatie. Het is een inhoudelijke en creatieve match tussen publiek en cultureel product. Maar er is ook een duidelijk sociaal aspect, waarin het gaat over een nieuwe kijk op omgaan met publiek. In Nederland zijn er een aantal culturele organisaties die publiekswerk meer bekendheid hebben gegeven in Nederland.

Programma

We trappen de middag af met een introductie van de Vlaamse cultuurjournalist Evelyne Coussens. Hoe is publiekswerking ontstaan in Vlaanderen? Wat houdt het in? En waar ligt de grens tussen publiekswerking en marketingcommunicatie?

Drie case presentaties

[C-mine] C-Mine – Invloed van publiekswerking op draagvlak en impact in de stad
In 2005 is C-mine van start gegaan in één van de gebouwen van de oude steenkoolmijn van Winterslag in Genk. Inmiddels is C-mine uitgegroeid tot een creatieve hub waar film, theater, muziek, expositie en toerisme samenkomen.

Veerle Van Bun is directeur bij C-Mine cultuurcentrum. Met de artistieke inhoud voorop, is publiekswerking onderdeel van de functie van alle 21 medewerkers. Het doel is lokale verbinding met de inwoners van Genk: een multiculturele stad waar voorheen driekwart van de mensen in de mijnen werkte. C-mine ervaart dat deze aanpak grote invloed heeft op het draagvlak en de impact in de stad en daarbuiten.

[M-Museum Leuven]

M-Museum Leuven – Afdeling publieksbemiddeling en communicatie werken samen
De combinatie van hedendaagse kunst en oude meesters maakt M-Museum in het historische centrum van Leuven uniek in Vlaanderen.

De dienst publieksbemiddeling houdt zich o.l.v. hoofd Sofie Vermeiren bezig met het leggen van inhoudelijke verbindingen met de samenleving. Dit doet het team vanuit de visie dat het museum niet een klassiek museum wil zijn, maar de stem en verhalen van mensen verbindt met kunst. Sofie Vermeiren vertelt ons hoe het museum dit bewerkstelligt d.m.v. het maken van heldere keuzes, verschillende trappen van participatie en nauw overleg met de afdelingen communicatie en oude en hedendaagse kunst.

[hetpaleis Antwerpen]

hetpaleis – Publiekswerking helpt om de drempel te verlagen
hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren aan het theaterplein in Antwerpen. hetpaleis opereert als een plein: een open, publieke ruimte midden in de stad.

Bij hetpaleis is publiekswerking gericht op iedereen die een drempel ervaart om binnen te komen. Door het structureel bouwen aan netwerken in de stad en het huis uit handen te geven, probeert hetpaleis zoveel mogelijk jeugd en jongeren ‘op een zachte manier’ de drempel over te krijgen. Waarbij dit expliciet niet hoeft te eindigen in het kopen van een ticket voor een voorstelling.

Elke Grommen is coördinator publiek en vertelt ons hoe hetpaleis de drempel verlaagt, wat de invloed hiervan is op de diversiteitsgedachte en de toekomst van de organisatie.

 

Samen aan de slag: World Cafe

Het tweede gedeelte van de middag bestaat uit een World Cafe. Dit is een interactief onderdeel waarin we in kleine roulerende groepen de dialoog aangaan. Het doel is het genereren van ideeën over hoe we publiekswerking (of de principes daarachter) kunnen inzetten en implementeren in onze eigen (marketingcommunicatie)praktijk.

Het World Cafe wordt begeleid door Allies Swinnen. Ze is getraind in Art of Hosting waarbij ze creatieve werkvormen inzet om de inbreng van iedereen te stimuleren en tot een gezamenlijke opbrengst te komen. Iedere tafel wordt gehost door een Vlaamse of Nederlandse ervaringsdeskundige, waaronder Peter Aerts (hoofd marketing, communicatie en publiek bij museum S.M.A.K.), Petra Damen(publiekswerking bij het Toneelhuis), Lot Wens (publiekswerking – bemiddeling M HKA), Janneke Defesche (Producent / publiekswerker Denieuwemaker), Selm Wenselaers en Marieke Dijkwel (Theater Rotterdam),  Joke Druyts (publiekswerking bij Arenberg Schouwburg), Roeland Dekkers (zakelijk leider bij BonteHond) en Karin Sommerer (Hoofd Marketing Stedelijk Museum Amsterdam).