de Brakke Grond / ITEMP Research Group

Imagineering Violence

Hoe verbeeld je geweld? Hoe documenteer je als kunstenaar de gewelddadigheid van je eigen tijd? Wanneer wordt de kijker een voyeur? Dit soort vragen doorkruisen de moderne kunst maar ze zijn niet nieuw. ITEMP Research Group presenteert samen met de Brakke Grond een conferentie met artistieke bijdragen van o.m. Stef Lernous van Abattoir Fermé, Simon Pummell, Doina Kraal en Kevin Mancera, Jan Rosseel, Enkidu Khaled, e.a.. 

Imagineering Violence

Hoe documenteer je als kunstenaar de gewelddadigheid van je eigen tijd? Welk ethisch standpunt neem je in? Wanneer wordt de kijker een voyeur? Wanneer wordt geweld spektakel? Kan geweld mooi zijn? Is het jouw plicht als kunstenaar om het geweld uit jouw tijd te documenteren? Die vragen doorkruisen de moderne kunst, van de oorlogstaferelen van Goya over het raciale geweld in Five Car Stud van Edward en Nancy Kienholz tot de miniaturen in Fucking hell van Jack & Dinos Chapman, maar ze zijn niet nieuw. Vooral de vroegmoderne periode kende een ware explosie van afbeeldingen van pijn, lijden en geweld, in prenten, schilderijen, op theaterpodia en in de publieke ruimte. Het publiek gaf zijn ogen de kost: belegeringen, executies, martelaars. Geweld fascineerde, maar riep tegelijk ingewikkelde vragen op. Dat was toen zo, en dat is nu niet anders.
 

Wetenschappers en kunstenaars duiken samen de vroegmoderne periode in, op zoek naar nieuwe antwoorden op de vragen die we ons vandaag stellen, via lezingen, kunstenaarspresentaties en gesprekken. Samen onderzoeken ze hoe kunstenaars in de Nederlanden tussen pakweg de 16de en de 18de eeuw omgingen met de horror van hun tijd en stellen ze zich de vraag of die antwoorden nog wel een plek hebben in onze spektakelmaatschappij vandaag. 
 

Programma

18:00 - 19:30 Working Method, Enkidu Khaled, maximumcapaciteit van 30 deelnemers. Hier registreren.

20:00 Introductie door Frans-Willem Korsten: een korte geschiedenis geweld in 15,5 beeld

20:10 Simon Pummell, videoprojectie en presentatie

20:35 Jan Rosseel, video en presentatie

20:50 Rondetafelgesprekken The aesthetics of violence met Doina Kraal, Simon Pummell, Jan Rosseel, gemodereerd door Karel Vanhaesebrouck

21:30 Rondetafelgesprekken The pornography of violence with Sjarrel de Charon, Enkidu Khaled, gemodereerd door Karel Vanhaesebrouck

Doorlopend: Tableaux by Stef Lernous, Rarekiek by Doing Kraal en Kevin Mancera, luisterpaal Facebook, een nachtmerrie van Maartje Duin met Sjarrel de Charon

 

Met de steun van / With the support of NWO en / and FWO.
Org.: iTEMP Research en / and Brakke Grond Group in samenwerking met /  in collaboration with. Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Leiden, Universiteit Gent, Université Libre de Bruxelles en / and Huizinga-instituut.

 


Working Method

▶︎ Working Method van Enkidu Khaled is een pleidooi voor de noodzaak van kunst en verbeelding. De voorstelling is te zien op donderdag 21 en vrijdag 22 maart.


Toegang is gratis, inschrijven kan via deze link. Maximum 30 deelnemers.