earth-sinking-into-water.jpg

earth-sinking-into-water
Jim Campers, Earth Sinking into Water, 2014. Courtesy of the artist

Forward Escape Into the Past

Jim Campers

Van 15 september t/m 13 oktober 2018 presenteert de Brakke Grond de eerste solopresentatie van kunstenaar Jim Campers (Antwerpen, °1990) in Amsterdam. Tegenculturen uit de jaren '60 en '70 vormen belangrijke thema's in zijn werk, evenals afzondering van de maatschappij en terugkeer naar de natuur.

(Lees verder onderaan)

Forward Escape Into The Past

De fotografische stijlen van de Antwerpse kunstenaar zijn erg verscheiden: ze doen denken aan illustraties uit reisverslagen of wetenschappelijke publicaties, andere beelden refereren aan reclamefotografie of zijn net visuele, soms abstracte, experimenten. 
 

Onderzoek speelt hierin een essentiële rol: Campers verdiept zich vaak maandenlang via underground literatuur of online blogs in erg specifieke thema’s. Belangrijke bronnen zijn Whole Earth Catalog, Terence McKenna’s theorie over de invloed van psychedelica op de evolutie van de mens en het anarchistische gedachtegoed van Theodore Kaczynski.
 

Als onderdeel van de tentoonstelling wordt de publicatie Forward Escape Into the Past uitgegeven door Art Paper Edition (APE), Gent.

 

► Forward Escape Into the Past is een samenwerking met M-Museum Leuven, waar Jim Campers’ werk medio 2018 te zien was.

 

Let's Kill the Moonlight

De fotoreeks Let's kill the Moonlight (FC) vertrekt vanuit de overtuigingen van de Amerikaanse wiskundige en terrorist Theodore Kaczynski (1942). Deze zogenaamde Unabomber formuleerde vanaf de jaren 1970 kritiek op de doorgedreven technologisering en ijverde voor een herstel van de vrijheid in harmonie met de natuur. 
 

In de titel van zijn fotoreeks combineert Campers Kaczynski's gedachtengoed met dat van de Italiaanse futuristen. In tegenstelling tot Kaczynski, verheerlijkt Marinetti net de verwoestende kracht van technologie. Dat Campers twee tegengestelde overtuigingen samenbrengt in één titel is veelbetekenend en illustreert het belang dat hij hecht aan associatie in zijn werkproces. 

Intranaut

Campers’ tweede fotoreeks Intranaut (2017) gaat terug op de theorieën van de Amerikaanse schrijver, filosoof en antropoloog Terence McKenna (1946-2000). In zijn Stoned Ape Theory probeerde hij onder meer de evolutietheorie te weerleggen door een cruciale rol toe te schrijven aan het gebruik van de psychedelische paddenstoel Psylocybin Cubensis door de prehistorische mens. De consumptie van deze zwam en haar hallucinogene krachten zouden volgens McKenna een belangrijke rol hebben gespeeld in de hersenvorming, meer bepaald in het ontstaan van datgene wat de mens onderscheidt van andere wezens: de menselijke zelfreflectie.

Bio

Jim Campers (Antwerpen, °1990) studeerde aan Sint-Lukas in Brussel en de academies van Leipzig en Antwerpen. Zijn werk was eerder te zien in groepstentoonstellingen in Extra City, Antwerpen (2016) en Le Bal Parijs (2014). Recent nam hij ook deel aan Plat(t)form in Fotomuseum Winterthur (2018)