ITS Festival: Nathan Ooms & Anna Franziska Jäger (KASK)

Some Things Last a Long Time

Voor Some Things Last A Long Time onderzochten Franziska Jäger en Nathan Ooms wat het betekent om met het menselijk lichaam als maat je tot abstracties te verhouden. Hierbij botsen ze telkens opnieuw tegen de grenzen van representatie. 

Nathan en Franziska geloven in de voortdurende herontdekking van het theater als een plek waar er ‘getoverd’ wordt, waar het afwezige tot het aanwezige wordt gemaakt en omgekeerd. Ze vragen
zich af of het theater in het anticiperen en organiseren van het onverwachte en onmogelijke zijn bestaansreden vindt.

Op scène: twee figuren verschijnen aan de oppervlakte. Ze leven en zijn vol leven. Ze ondervinden het genot en de dreiging van een eindeloos opnieuw.
Hun gebaren suggereren een onophoudelijke voltrekking van een catastrofe.
Maurice Blanchot: “The disaster ruins everything, all the while leaving everything intact.”

Credits
creation and performance Nathan Ooms and Anna Franziska Jäger
text and musicYves Tumor, E.E. Cummings, T.S. Eliot,…
mentorsChristine De Smedt, Frederik Le Roy
imageAnna Franziska Jäger
many special thanks to Fabrice Delecluse, Grégory Abels, masterstudents of KASK Drama, Anton Jäger, De School van Gaasbeek, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, De Grote Post, CAMPO, Rosas, Les Ballets C de la B, KASK Drama School of Arts