Première Het Wilgenhof Geheim

Joost Wilgenhof onderzoekt het geheime BVD-verleden van zijn vader en tracht zo zijn verstoord beeld van hem te herstellen.

Programmamaker Joost Wilgenhof (1967) schrikt als hij hoort dat zijn overleden vader heeft overwogen om zijn broer in te zetten als informant voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hoewel zijn vader het idee nooit heeft uitgevoerd, denkt Joost: “Dat gaat wel heel ver! Wat weet ik nog meer niet van hem?”

 

Henny Wilgenhof werkte tussen 1975 en 1985 voor de Politieke Inlichtingen Dienst (PID) in Wageningen. Hij overleed in 1989. PID’ers waren politiemensen die naast hun gewone politiewerk taken uitvoerden voor de BVD. Een dubbelfunctie waarvan de werkzaamheden zich grotendeels afspelen buiten het gezichtsveld van collega’s en zijn gezin.

 

Joost Wilgenhof onderzoekt wat tot nu bedekt bleef en leert zijn vader in Het Wilgenhof Geheim opnieuw kennen. Daarbij komt de maker ook onbekende kanten van zich zelf tegen.

 

 

 

Samenstelling: Joost Wilgenhof
Eindredactie: Ottoline Rijks

Een productie vanNTR-Radio Doc
Met steun vanhet Mediafonds
Foto: Jan Banning