Sonic Acts

HEREAFTER | Conferentie

Met het thema HEREAFTER verkent Sonic Acts Festival 2019 de ontstaansgeschiedenis van onze actuele crisis – en wat er hierna (‘hereafter’) zal gebeuren – door na te denken over kwesties die we dagelijks gedwongen worden te confronteren: het kleverige web van wereldwijd kapitalisme.

Conferentie en filmprogramma

De ongelijkheid veroorzaakt door kolonisatie en geostrategische manoeuvres, de uitdagingen die de klimaatcrisis en immigratie teweegbrengen, de altijd aanwezige exploitatie en onzekerheid van de beroepsbevolking, en de manier waarop technologische vooruitgang verstoort en niet emancipeert: de ontstaansgeschiedenis van onze actuele crisis – en wat er hierna (‘hereafter’) zal gebeuren - staat dit jaar centraal in het conferentie, het filmprogramma en de expositie van Sonic Acts.
 

Voor het driedaagse conferentie en filmprogramma nodigt Sonic Acts een diverse groep kunstenaars en denkers uit – filosoof en feministische theoreticus Rosi Braidotti, activistische kunstschrijver Gregory Sholette, onderzoekers Ramon Amaro, filmmaker en DJ Ephraim Asili, media analist en cultuurcriticus Flavia Dzodan, curator Annie Fletcher, en kunstenaars The Otolith Group, Tony Cokes, en Emma Wolukau-Wanambwa, om er maar een paar te noemen. Op collectieve wijze delen zij een sensitiviteit voor de problematische legacies van ons verleden en zijn ze actief betrokken bij het aanspraak maken op deze belangrijke onderwerpen met genuanceerde geluiden. Nu meer dan ooit hebben we hun alternatieve interpretaties, lezingen, voorstellen en visies nodig om onszelf te activeren en voorbereiden op wat er gaat komen – hereafter.
 

Het filmprogramma van het festival, dat parallel loopt aan de conferentie, biedt verschillende sprekers de kans om hun verhalen aan te vullen met beeldmateriaal.


▶︎ Meer info en tickets via Sonic Acts