TAAK / Beyond the Spoken

Aan de Tafelberg #1

Beyond the Spokenen TAAK organiseren samen een workshop dag waarbij kunstenaars met jong adolescenten ervaringen over de omgang met vormen van verlies die horen bij het volwassen worden, gaan verbeelden.

Er vinden twee workshop sessies plaats: bij de eerste komen eigen identiteit en herkomst centraal te staan. Uitgangspunt is daarbij dat het gaat om wie je bent en hoe je bent. De volgende vragen komen aan bod: waar kom je vandaan? Hoe bepalend is dat voor je? Wat laat je liever achter? Wat draag je met trots en wil je laten zien? Wat niet?

In de volgende workshop zal er gewerkt worden vanuit muziek, een kunstvorm die bij overgangsrituelen, uitingen van emoties en community vorming een belangrijke rol kan spelen.

Aan het einde van de dag presenteren de deelnemers de uitkomsten in een publieke presentatie.

TAAK

TAAK werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een kunstprogramma voor De Tafelberg, een nieuw woonzorgcomplex op de locatie van ’t Nieuwe Lloyd waar jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg zullen samenwonen met studenten en starters op de arbeidsmarkt.

▶︎ Meer over TAAK

Beyond The Spoken

Beyond the Spoken probeert de grote en kleine ‘kantelmomenten’ in het leven erkenning te geven en helpt die overgang goed te begeleiden.

Meer over Beyond The Spoken