De PIT breekt alle regels in de Brakke Grond

Roos omarmt de gedachte van de Hack/Play maand en doet alles wat niet mag.

Jongerenclub De Pit bezocht de Brakke Grond tijdens de themamaand Hack/Play (voorjaar 2015) waarin het doorbreken van vastgeroeste patronen en het onderzoeken van ' de spelende mens'  centraal stond.