De strijd om de ruimte is losgebroken

Coded Matter(s) verkent alternatieve routes

m_hendrinksen_sftm_3.jpg

‘SCRAMBLE FOR THE MOON’ – MARGAUX HENDRIKSEN
Margaux Hendriksen

Hoorde je al van het antropoceen? Het tijdperk waarin de menselijke activiteit fundamenteel de ecologische systemen van de aarde beïnvloedt en herontwerpt? Denk aan ontbossing, verbranding van fossiele brandstoffen en de verandering in concentratie van stoffen door grootschalige landbouw.

Het menselijk ingrijpen neemt alsmaar toe en het verschuiven van leven buiten het aardse om wordt steeds realistischer.

Een alternatief wereldbeeld

Het lijkt een science-fiction toekomstperspectief waar Matt Damon de hoofdrol vertolkt. Maar de echte protagonist is Elon Musk en tal van andere Silicon Valley bedrijven zoals Google. Ze beloven een nieuw bestaan in de ruimte, maar hun geheime agenda’s gaan over het kapitaliseren van deze ruimte zonder een waardige terugblik te werpen op hetgeen we achterlaten. Ze besteden heel wat tijd en aandacht om het leven op aarde elders te vormen, om een narratief te ontwikkelen dat ze ons de beste toekomst gaan verkopen. Op Mars bijvoorbeeld. Het geloof in de maakbaarheid van een planeet als een technologische utopie lijkt daarom op gespannen voet te staan ​​met de huidige problemen rond klimaatverandering en de grootschalige schade op de aarde.

 

De door menselijk handelen ontstane veranderingen in de atmosfeer, lithosfeer, biosfeer, cryosfeer en oceanen dwingen ons om alternatieve manieren van leven te bedenken. Die ideeën heeft schrijver Pippa Goldsmith neergeschreven. Ze was ooit medewerker ruimtebeleid en ruimteregelgeving bij de Britse regering en kiest bewust voor het minst gemakkelijke pad.

 

In de lezingenreeks op 27 september tracht de Britse een alternatief beeld te geven; een die verder gaat dan het uitgebuitte karakter van een dergelijk kapitalistisch model. Met haar literaire werk met korte essays en verhalen schijnt ze haar licht op de kolonisatie van de ruimte en welke gevaren er op de loer liggen wanneer machtige tech-bedrijven hier grip op krijgen. The Need for Better Regulation of Outer Space reflecteert op deze vragen:
 

Op welke manier beïnvloeden de ideeën van Silicon Valley de toekomst van de mens?
 

Wat gebeurt er als deze visies naar de ruimte worden geëxporteerd?
 

Moeten we o.a. ecologische drama’s niet eerst de wereld uit helpen voor we ze elders opnieuw zullen aanrichten?

 

Benieuwd?

Geïnteresseerd?

Allen worden beantwoord op 27 september tijdens de tweede editie van Coded Matter(s)