Duidelijke keuzes en meer verbinding

Jaarverslag 2018 nu online

2018 was het eerste jaar waarin de Brakke Grond zijn nieuwe driejarige beleidsplan in praktijk bracht. We beogen daarmee duidelijke keuzes te maken en actief de beweging door te zetten naar nog meer verbinding en samenwerking. Zo is de Brakke Grond in 2018 een netwerkorganisatie die in eigen huis en op tal van andere locaties in Nederland programma’s initieert en realiseert, die relevante verbindingen legt en die door heldere en goed onderbouwde – artistieke – lijnen zijn DNA verder aanscherpt. 
 

Programmalijnen blijven prioritair

De Brakke Grond werd in 2018 niet opnieuw uitgevonden, maar hertekende wel het kader waarbinnen de werking wederom meer houvast kreeg. Prioritair zetten we in op drie programmalijnen: Podiumkunsten, Beeldende kunst en Muziek. Lijnen die we elk op basis van hun eigenheid vertalen in een artistiek coherent verhaal. Waar mogelijk en relevant realiseren we ook multidisciplinaire projecten. Cruciaal daarbij blijven de samenwerking met en meerwaarde voor zowel Vlaamse als Nederlandse partners, de zoektocht naar steeds weer de juiste context voor de gekozen producties en de impact, de resonantie, die ze in Nederland teweeg kunnen brengen. Door gericht in te zetten op gastprogrammatie komen ook diverse andere disciplines aan bod en verbreden we het scala aan samenwerkingspartners.

Nieuwe partnerschappen in 2018

Zo ontstond in navolging van het partnerschap met Paradiso (Amsterdam) ook een nauwe samenwerking met EKKO in Utrecht. Met het Leuvense Museum M organiseerden we een dubbeltentoonstelling van Jim Campers en met het Amsterdamse Veem House for Performance programmeerden we drie voorstellingen van choreograaf Michiel Vandevelde. 
Een nieuw initiatief was onze seizoensopening in september. Op één avond presenteerden we toen een dwarsdoorsnede van ons programma. De maand daarop hadden we tijdens een netwerkmoment in samenwerking met de verschillende Vlaams-Nederlandse cultuurpartners schrijfster Judith Herzberg en actrice Viviane De Muynck op bezoek. Later mochten we ook nog de Interparlementaire Commissie van de Taalunie verwelkomen in de Brakke Grond.