Expo Marres Currents #3 Sightseeing

Interview met de curatoren

Hoe cureer je een expo vol jong talent? De kunstenaar Denis Makisov interviewde de vier curatoren van Marres Currents #3 Sightseeing en vroeg hen naar de gemaakte keuzes, hun aanpak en de kunstwerken. 

 

Waarom hebben jullie deze kunstenaars uitgekozen?

Sightseeing presenteert een reeks onderzoeken en vormen van de verschillende manieren waarop je naar de wereld kunt kijken. We hebben gezocht naar kunstwerken die proberen te begrijpen wat er in de maatschappij gebeurt en dat door middel van kunstenaarschap uitdrukken. De deelnemende kunstenaars doen dit op verschillende manieren, variërend van een simulatievlucht over de aarde tot het uitgraven van een kubieke meter grond. De werken werpen een aantal fundamentele vragen op: op welke manieren leren wij de wereld kennen en wat zijn daarbij de kaders die wij als vanzelfsprekend beschouwen? Er is ook een zekere hang naar avontuur. Fanny Hagmeiers gebruikt haar lichaam voor verfrissende experimenten. Stef van den Dungen laat klimmers een wand beklimmen die voor de gelegenheid wit geschilderd is om hem op een besneeuwde berg te doen lijken. De installatie van Jan van den Bosch daagtuit een steiger op te klimmen. Opwinding, confrontatie met jezelf en risico’s zijn voelbaar.

De werken nodigen ons uit naar onbekende landen te reizen, het verleden met andere ogen te bekijken, uitdagende posities in te nemen, gangbare manieren van kijken in twijfel te trekken en zo onze stem te geven aan de toekomstige geschiedenis van de wereld.

 

Welke rol speelt het vertellen van verhalen daarin?

De werken hebben een sterk communicatief karakter. Darcey Bennett vertelt een verhaal in de vorm van forensisch bewijsmateriaal. Hij ontleedt een tragedie, etaleert al het bewijs en vraagt ons hier weer één geheel van te maken.

Alessandra Ghiringhelli werd getroffen door propagandistische verhalen over nationale parken in Congo, geschreven tijdens de Belgische koloniale overheersing. Ze begon daarop haar eigen onderzoek in het nationale archief. Aan de hand van een reeks teksten en illustraties vertelt zij haar eigen geschiedenis. Bewust van de inherente vooringenomenheid van de auteur worstelt ze met de onmogelijke taak om het verhaal objectief te vertellen.

Het gaat bij deze tentoonstelling om overgave aan de onvoorspelbaarheid van een reis – de verhalen bieden niet per se een oplossing of een enkele bestendige waarheid. De tocht door Sightseeing is fragmentarisch, soms onvolledig en soms confronterend. Bezoekers reizen tussen continenten, virtuele en fysieke ervaringen, verleden en toekomst. Zij vormen onvermijdelijk hun eigen versie van de tentoonstelling.

 

Hoe benaderden jullie het concept ‘currents’?

Het heden is een compilatie van factoren en bestaat naast onze kennis van het verleden, onze herinneringen, onze ideeën over de toekomst en onze levensplannen. Op basis van deze definitie zien we Sightseeing als een momentopname.

Sommige werken zijn speculatief; zo verbeeldt Skye Sun in Treasure Island een eiland als belastingparadijs, bewoond door uitgestorven soorten. Dit geïsoleerde land is ontworpen om ‘s werelds rijkste elite te lokken. Hoewel deze eilanden fictief zijn, hebben ze een krachtige, prikkelende werking omdat ze een kritische analyse bieden op de werkelijkheid. Een ander werk dat tegelijkertijd speelt met het heden en de toekomst is The Dutch Mountain van Mirte van Duppen. Van Duppen maakt een documentaire over een berg die zou kunnen opdoemen uit het vlakke Nederlandse landschap. Ze maakte hiervoor filmopnames in Nederland, elementen van de realiteit die in onze verbeelding geleidelijk aan het beeld van een berg oproepen. Deze visuele elementen worden versterkt door interviews met experts op het gebied van toerisme, urbanisme en natuur. Hun commentaar over hoe we in dit land zo’n berg kunnen bouwen en hoe ermee om te gaan, dwingt de kijker deze fictie als realiteit te zien.

Skye en Van Duppen gebruiken uiteenlopende middelen die een denkbeeldige kennis van het aardoppervlak geven. De kracht van hun scenario’s ligt niet zozeer in hun vermogen om de toekomst te voorspellen als wel in het feit dat ze het mogelijk maken onszelf in een duidelijker licht te zien. Ze houden ons een spiegel voor van het hier en nu.

 

Jullie zijn gevraagd een tentoonstelling te maken van geselecteerde afstudeerprojecten van kunstacademies. Waarom hebben jullie ook gekozen voor design en architectuur?

Het interessante van projecten zoals Treasure Island van Skye Sun of Remembering Spring van Anja Kempa is dat de nadruk niet ligt op het architectonische ontwerp van de gebouwen, maar eerder op de verhalen die zij in zich meedragen. Het gaat er in feite om hoe gebouwen en hun omgeving onze hoop en angst voor de toekomst tot uiting brengen en, in een bredere context, hoe onze materiele wereld uiteindelijk een psychologische en sociale functie vervult.

Mensen werken met verhalende structuren, ongeacht hun formele opleiding of vakgebied. We waren van mening dat het niet alleen onze rol was om te laten zien wat er op kunstacademies gebeurt, maar ook welke verbindingen we konden leggen met de werken die we tegenkwamen. Deze discussie is niet alleen relevant voor kunst of ontwerp. Het gaat over mens-zijn en reageren op de wereld.


(Selectie uit het interview met Ina Hollmann, Eva Jäger, Agata Jaworska en Guillemette Legrand, curatoren van Marres Currents #3 Sightseeing)

 

Bekijk de interviews met de kunstenaars hier.

Fanny Hagmeier - On the Verge II

Fanny Hagmeier staat naakt in een autowasstraat, zwemt naast een zeeschip, ligt op een bevroren grond. Ze stelt haar lichaam bloot in een zoektocht naar de grenzen van wat haar lichaam kan verdragen en het gevoel echt te leven.

Alessandra Ghiringhelli - Do you see something there that I do not see?

Skye Sun - Treasure Island

Anja Kempa - Remembering Spring

Meer info over de expo vind je hier.

Debat The Fiction of Discovery: Curating Academies

Curatoren en deelnemende kunstenaars delen hun aanpak en ervaring naar aanleiding van de expositie. Ma 14 maart om 20u00 in de Brakke Grond. De toegang is gratis. 
Lees meer