OverBruggen

De Brakke Grond / DutchCulture

Met het traject OverBruggen gaan DutchCulture en de Brakke Grond de komende maanden op zoek naar concrete oplossingen voor problemen en obstakels die je als kunstenaar tegenkomt bij het oversteken van de Vlaams-Nederlandse grens. Zo willen we kunstenaars helpen bij het uitbouwen van hun praktijk naar / in respectievelijk Vlaanderen en Nederland. 

Zoeken naar passende oplossingen

Vooronderzoek wijst uit dat kunstenaars tot nu toe weinig betrokken zijn geweest bij het zoeken naar passende oplossingen. Tijdens OverBruggen stellen we juist het perspectief van de kunstenaar centraal. Per discipline nodigen we vijftien kunstenaars uit als ervaringsdeskundigen. Op basis van de gesprekken ontwikkelen we oplossingen die we graag ter beschikking stellen van iedereen die de Lage Landen als zijn of haar werkveld beschouwt.

Sectorbreed overzicht

De culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland is hoog in intensiteit, maar veel makers ervaren belemmeringen. OverBruggen tracht een integraal sectorbreed overzicht te produceren van wat deze obstakels zijn en op welke niveaus die zich bevinden. Met die inventarisatie wordt vervolgens gezocht naar concrete oplossingen voor de sector. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt middels een publicatie, een tool of handleiding die de sector ondersteunt in het overbruggen van de grens.