Wil jij ook onderzoek doen over de grens?

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Voor een vijftiende maal bieden Nederland en Vlaanderen een ruime beurs aan voor grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek. Elk Vlaams of Nederlands journalistiek schrijftalent met ervaring, kan zich aanmelden voor de onderzoeks – of uitwisselingsbeurs.  De gelijkenissen en/of verschillen tussen beide Nederlandstalige delen van de lage landen worden de basis van een journalistiek gerelateerde onderzoekskader. Hiervoor zetten de Vlaamse en Nederlandse overheid graag 22.000 euro ter beschikking. En is het aan de geselecteerden de taak aan diepgravend onderzoek te doen en Vlaams-Nederlandse producties aan te leveren. Maak gebruik van deze unieke kans, je aanmelden kan tot 15 januari 2018.