Waar we voor staan

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond brengt actuele, markante kunst uit Vlaanderen naar Amsterdam en de rest van Nederland. Vernieuwing, kruisbestuiving, verbindingen leggen en artistieke durf staan daarbij voorop. Van visuele kunst, literatuur, dans en theater tot muziek, performance, film, design, mode, architectuur, documentaire en nieuwe media. Wat de Lage Landen bezig houdt, staat bij de Brakke Grond op de agenda.

De Brakke Grond wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.

Behalve het presenteren van kunstenaars uit Vlaanderen is de Brakke Grond ook een oord van internationale uitwisseling en ontmoeting. Zo voedt de Brakke Grond de dialoog tussen genres, vakgebieden en gemeenschappen met reflectie, debat en discussie. 

Netwerkorganisatie de Brakke Grond

Met zijn kennis en connecties in zowel het Vlaamse als het Nederlandse is de Brakke Grond bij uitstek een netwerkorganisatie. In de komende jaren zal het Vlaamse Cultuurhuis, dat sinds 1981 bestaat, nog sterker de dialoog aangaan met verschillende sectoren en disciplines in de wereld van kunst en cultuur. Omdat we al meer dan dertig jaar met één been in Vlaanderen en één been in Nederland staan, ligt onze kracht in het combineren van het beste van twee werelden. De Brakke Grond is dus niet alleen programmeur, maar ook een koppelaar en coproducent. We zijn actief in gesprek met kunstenaars, gezelschappen, culturele instellingen, steunpunten en fondsen om ideeën en projecten samen verder te ontwikkelen.

De culturele identiteit van Vlaanderen willen we in heel Nederland voor het voetlicht brengen en het werken met partners in het veld is daartoe de beste manier. Daarbij vertaalt onze openheid zich ook programmatisch-inhoudelijk: nieuwsgierig en kritisch omarmen we verschillende kunstdisciplines en breed maatschappelijke thema’s. Dit levert een gevarieerd publiek en een groot draagvlak op. De Brakke Grond is een bijzonder voorbeeld van hoe dynamisch, wederkerig en van belang internationale samenwerking anno 2017 kan zijn. Geen Vlaamse enclave in Nederland, maar een scharnierpunt tussen twee lage landen.

 

Artistieke koers de Brakke Grond

Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond heeft een tweeledige missie. Vanuit Amsterdam en met heel Nederland als ons speelveld promoten we de Vlaamse culturele identiteit en kenmerkende ontwikkelingen inzake kunst en cultuur uit Vlaanderen. Daarnaast richten we onze pijlen op het bevorderen van de Vlaamse-Nederlandse samenwerking.

Deze laatste doelstelling is steeds belangrijk geworden. Omdat verbinding een vruchtbare voedingsbodem voor artistieke innovatie is en daarnaast een goede manier om de eigen zichtbaarheid te vergroten, zijn dialoog en kennisuitwisseling de motor van de artistieke koers geworden. ‘Minder missionaris, meer bruggenbouwer’ is ons devies sinds 2012. De Brakke Grond is niet alleen de belangrijkste makelaar voor Vlaamse kunst en cultuur in Nederland, maar ook een partner voor zowel Vlaamse als Nederlandse partijen die nieuwe ideeën willen ontwikkelen.

De Brakke Grond functioneert als presentatieplek, (co)producent en aanjager van reflectie en werkt met drie programmalijnen: Audiovisuele kunst en cultuur, Muziek en Podiumkunsten. Waar mogelijk worden interdisciplinaire projecten en interdisciplinaire randprogramma’s gerealiseerd. Bij ons staat actuele, relevante kunst centraal, dat wil zeggen: kunst die vernieuwend, geëngageerd en eigen is. Daarbij proberen we vooral een springplank te zijn voor nieuw Vlaams talent en organiseren we vanuit dat perspectief ook proactief talentontwikkelingstrajecten. Dit betekent niet dat meer gevestigde makers niet op onze steun kunnen rekenen, zeker niet als ze in Nederland nog niet zo wijdverbreid gezien zijn.

Voor meer informatie zie Programmalijn Audiovisuele kunst en cultuur, Programmalijn Muziek en Programmalijn Podiumkunsten. 

Vlaams-Nederlandse uitwisselingen

De Brakke Grond is één van de instrumenten om de Vlaams-Nederlandse uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Andere organisaties die hiermee bezig zijn, zijn de Vlaamse Vertegenwoordiging in Nederland, Flanders Investment & Trade, Toerisme Vlaanderen-Brussel, de Nederlandse Taalunie, de Commissie Cultureel Verdrag en Vlaams-Nederlands huis deBuren.

Lees meer

Jaarverslag 2017